NAUJIENOS

Apie projektą

Kviečiame susipažinti su „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ projektu.

SKAITYTI »

   

2021-11-11 Asmeninė pagalba neįgaliesiems

Asmeninis asistentas –  individuali pagalba, kurią gali gauti visi neįgalieji, jeigu jiems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

• mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

• dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

• gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

• teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

• teikia asmeniui individualią, diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

• lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

• teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);

• teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 256 Eur, asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokamai. Jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 256 Eur, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20 % asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % negalią turinčio asmens pajamų.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas  kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją. Šią paslaugą Rietavo savivaldybėje teikia Rietavo socialinių paslaugų centras

2021-09-21 SAULĖTOJO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ

Jau šešti metai, kai  į Rietavą, užsuka „Saulėtasis oranžinis traukinys“. Pasiruošimui reikia nemažai laiko ir idėjų.  Pirmus penkerius metus projekto temą diktavo kolegos iš Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“. Šiemet traukinukui – šešeri. Kas atsitinka šeštais metais? O gi – priešmokyklinė klasė. Taip ir gimė šių metų tema MOKYKLA. Jūs matote rezultatą!

Džiugu, kad gyventojai noriai jungiasi į šį projektą. Visais metais aktyviai dalyvauja viena Rietavo gimnazijos mokytoja su savo klase. Ačiū, šiemet pirmokai ir jų tėveliai atvežė daugiau nei 20 įvairiausių, gražiausių moliūgų. Dėkoju už daugiausiai užauginusioms moliūgų dviem Laimutėm ir kolektyviniam  „kalnui“. 

Ačiū Rietavo seniūnijos darbininkams už moliūgų atvykimą į VšĮ Rietavo žirgyną, vaikų dienų centro vaikams ir darbuotojams už paruoštą aprangą, dekoracijas. Nuoširdžiai dėkoju kolektyvui dirbusiam penktadienį – ruošiant sceninį įvaizdį. Jūs matėte rezultatą!

Nuoširdžiai dėkoju projekto „Saulėtojo oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ pradininkei Ritai aplankiusiai mus šioje šventėje. Supratau, kad ne tik šventė, Ballarò Rietavas kava, bet ir Rietavo miestas, parkas paliko neišdildomą įspūdį. 

Artimiausiu metu visi projekto dalyviai sulauks Rietavo socialinių paslaugų centro asmeninių padėkų.

Iki kitų metų. Ruoškitės, siūlykite idėjas ir jas įgyvendinkite projekte „Saulėtojo oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“.

„Saulėtasis oranžinis traukinys“ atrado savo vietą Rietave.

 

 

2021-09-14 BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

 

Rugsėjo 10 d. Rietavo kultūros centre vyko Rietavo socialinių paslaugų centro vykdomo projekto „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ baigiamoji konferencija.

Konferenciją atidarė Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Stončiuvienė, sveikinimo žodį tarė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.

Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė D. Stončiuvienė pristatė projektą „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ ir išsamiai pristatė Socialinių paslaugų centro, veikiančio jau 16 metų, veiklą. Kalbėjo apie projektus, skirtus teikiamų paslaugų viešinimui.

Socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja, atvejo vadybininkė Simona Paulauskienė pranešime „Profesionalios pagalbos poreikis šeimoje globojamo vaiko globėjui (rūpintojui): socialinių darbuotojų patirtis“ akcentavo globos svarbą.

Klaipėdos universiteto doc. dr. Indrė Dirgėlienė pristatė informatyvų pranešimą „Sociakultūrinė veikla bendruomenėje, kaip galimybė resocializacijos proceso vystymui socialinės rizikos situacijoje“. Pranešėja atsakė į užduotus klausimus.

Po pietų išklausytas VšĮ Telšių krizių centro direktorės, psichologės Vandos Benaitienės pranešimas apie psichologinę pagalbą ištikus krizei. Aktualus pranešimas skirtas rugsėjo10 dieną minėtai Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai. Pranešimus papildė projekto metu sukurti filmai apie teikiamas socialines paslaugas Rietavo mieste. Juos visi Savivaldybės gyventojai gali pamatyti interneto svetainėje www.rietavopaslaugos.lt. 

Konferencija tęsėsi dar dažais kvepiančiuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose (Žalioji g. 23-2, Rietavas). Savivaldybės meras A. Černeckis papasakojo apie projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų tinkle plėtra Rietavo savivaldybėje“ įgyvendinimą. Vaikai, laikinai netekę tėvų globos, gyvens bute, artimoje šeimai aplinkoje. 

Pasidžiaugta, kad Rietavo savivaldybėje teikiamos ir prieinamos gyventojams įvairios socialinės paslaugos. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems konferencijoje.

Rietavo socialinių paslaugų centro informacija

 ——————————————————————————————–
 

„Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ projekto baigiamoji konferencija Parko g. 5, Rietavas (mažoji salė) 2021-09-10 PROGRAMA

Tikslas – Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms Rietavo mieste

8.00-9.00 Dalyvių registracija, kava

9.00-9.20 konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis (Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė D. Stončiuvienė)  

9.20 – 9.50 “Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ (Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė D. Stončiuvienė)

9.50 – 10.10 “Profesionalios pagalbos poreikis šeimoje globojamo vaiko globėjui (rūpintojui): socialinių darbuotojų patirtis”(Rietavo socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja, atvejo vadybininkė Simona Paulauskienė)  

 10.10 – 10.30 Informaciniai filmai apie Rietavo mieste teikiamas paslaugas

10.30 – 12.00 „Sociakultūrinė veikla bendruomenėje ir rizikos grupės resocializacija“ (Klaipėdos universiteto doc. Dr. I. Dirgėlienė)

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 „Psichologinė pagalba ištikus krizei“ (VšĮ Telšių krizių centro direktorė, psichologė V. Benaitienė)

14.30 – 15.00 konferencija perkeliama adresu Žalioji g. 23-2, Rietavas

15.00 – 16.00 Bendruomeniniai vaikų globos namai Rietave (Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja J. Alseikienė Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė D. Stončiuvienė)  

16.00 – 17.00 diskusijos, baigiamasis žodis

2021-09-18 Rietavo žirgyne jau 6 m. iš eilės vyks projektas „Saulėtojo oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“. Kviečiame visus, kas augina moliūgus ir gali padovanoti, paskambinti 8 448 68210, kreiptis į darbuotojus ar užeiti į Rietavo socialinių paslaugų centrą iki 2021-08-17 informuoti apie dovanojamą moliūgą.

Ačiū visiems kas atsilieps.   


————————————————————————————————————————————-

Birželio 28 rytą Rietavo socialinių paslaugų centro kieme susirinko projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189 “Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas paslaugas“ 20 dalyvių grupė. Diskusiją moderavo psichologas, psichoterapeutas  E.S. Aptartas projekto tikslas, kaip pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamoms grupėms Rietavo mieste. Peržiūrėta svetainė www.rietavopaslaugos.lt ir dar kartą peržiūrėti sukurti filmai viešinantys Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas, pasidžiaugta įsigytais plakatais.

Diskusijos metu išsirinkta tema – Kokią įtaką žmogaus gyvenimui turi bendruomenė ir jos požiūris. Jeigu tu kitoks, sunkiai tave priima. Labai sunku bendruomenei įrodyti, kad tu kartais gali daugiau nei kiti, bet tu kitoks. Žmogui labai svarbus priklausymas grupei, buvimas tarp bendraminčių. Taip žmogus jaučiasi tvirtesnis ir stipresnis savo gyvenime. Žmonės bendraudami dalijasi patirtimi, turtina vieni kitus.

Tikroji bendruomenės paskirtis – padėti žmogaus asmenybei skleistis, augti ir įgyti daugiau džiaugsmo bei gyvenimo pilnatvės. Vienas svarbiausių bendruomenės bruožas – atvirumas ir galimybė laisvai prie jos prisijungti.  „Kol esi vienas, esi tik lašelis, o kai įsilieji tarp kitų lašelių tampi vandenynu, ir tai jau visiškai kitoks būties pojūtis“.

Dar viena apvalaus stalo diskusija numatoma rugpjūčio mėn. Baigiamoji konferencija rugsėjy. Sekite informaciją www.rspcenras.lt www.rietavopaslaugos.lt facebuk Rietavo socialinių paslaugų centras, VDC „Būk mano draugas”.      

„DŽIMBA – 0 mes vaikai“ … „juk žmogus stipriausias iš visų… Tai paduok jam ranką, pažvelki į akis ir žodžius gražiausius pasakyk… o mes vaikai, o mes pasaulis…“

Daina prasidėjo pirmas renginys Rietavo savivaldybėje skirtas globos savaitei. Šiame susitikime Rietavo socialinių paslaugų centre lietingą vakarą susirinko neabejingi globai. vakaro tema. Trumpas tarnybos atestuoto asmens D.S. pristatymas  „Kam mums reikalingi vaikai?“.  Vakaro svečias Rietavo literatė G. Č. Susirinkusieji klausėsi literatės kūrybos apie mamą, vaikus, globėjus , vardus. Eilės, lietus ir griaustinis sveikino Rietavo savivaldybės globėjus. Prie kavos užvirė diskusijos apie vaikus, šeimą, globą.

LR SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJOS PAVEDIMU ŠIUO METU MOKSLININKAI ATLIEKA MASINĘ GYVENTOJŲ APKLAUSĄ INTERNETU

Apklausos tikslas – išsiaiškinti šeimų poreikius paslaugoms ir pagalbai. Ši apklausa – puikus informacinis kanalas, per kurį mūsų šeimos turėtų pranešti valdžiai apie savo problemas, poreikius, pasitenkinimą (galbūt ir nepasitenkinimą) šeimoms teikiama pagalba ir paslaugomis. Apklausa anoniminė.

Apklausahttps://www.factus.lt/survey/index.php?sid=73649&lang=lt

—————————————————————————————————————————————————————————-

2021-05-28 14val. Rietavo socialinių paslaugų centre, vaikų dienos centre (VDC) „Būk mano draugas“  vyko popietė skirta tolimųjų reisų vairuotojų dienai paminėti. 

Tolimųjų reisų vairuotojas – žmogus, šimtus  ar tūkstančius kilometrų gabenantis jam patikėtą krovinį į numatytą paskirties vietą. Galimos įvairios kelionės kryptys: dažniausiai keliaujama po Europos šalis bei įvairius Rusijos regionus. Kelionės trukmė visuomet priklauso nuo parinkto maršruto. Apie šią profesiją vaikams papasakojo vairuotojas R. G. Jis vilkiką vairuoja jau daugiau nei 20 metų.  Svečias vaikams papasakojo, kaip tampama vilkiko vairuotoju. Kokios darbo sąlygos. Kokie pavojai tyko kelyje ir darbe. Kad ir kur dirbtų tolimųjų reisų vairuotojas – Lietuvoje ar užsienyje – dažniausiai tenka susidurti su tais pačiais sunkumais. Neverta slėpti: kaip ir kiekviename kitame darbe, taip ir šiame – yra ir neigiamų darbo pusių. Vienas iš didesnių išbandymų – mityba kelionės metu: ji yra nereguliari ir toli gražu ne tokia visavertė, kokia galėtų būti. Žinoma, daug kas priklauso ir nuo asmeninių įpročių. Pabrėžė, kad labiausiai kankina artimųjų ilgesys. Ir ne be reikalo ši profesija taip įtraukia. Pozityvių darbo pusių yra kur kas daugiau nei neigiamų. Visų pirma, darbas yra gerai apmokamas. Ne mažiau patraukli ir galimybė apsilankyti kitose šalyse. Ne kiekvienas gali sau leisti daug ir dažnai keliauti, o tolimųjų reisų vairuotojas didesnę dalį laiko praleidžia ne Lietuvoje, o užsienyje, tad gali susipažinti su įvairiais Europos (ir ne tik) miestais. Juk turint valandėlę laisvo laiko galima ir įžymiausias vietas aplankyti. Svečio pasakojimą papildė žmona. Ji papasakojo, kaip jaučiais, kai vyras dirba.  

Toliau sekė dalyvių klausimai: kokia ilgiausia kelionė per dieną? Ar yra patyręs autoįvykių? Kaip sekasi vairuoti slidžiame kelyje? Kokias šalis yra aplankęs? Ir daug kitų.  

Visi dalyvavo klausimų ir atsakymų viktorinoje – „Atspindys padės likti sveikam“. Socialinė darbuotoja ir svečias palinkėjo būti saugiems, laikytis kelių eismo taisyklių ir tamsiu paros metu nešioti atšvaitus. Atsakiusieji į klausimus gavo prizų. 

Pavakariams laukė LPF „Maisto bankas“ saldumynai. Smagaus savaitgalio!

 

2021-05-24 KVIEČIAME  NAUDOTIS  ASMENINIO  ASISTENTO  PASLAUGA


Projekto „Kompleksinės paslaugos kiekvienai Rietavo savivaldybės šeimai“ paslaugų sąrašas nuo 2019 m.  nuo spalio mėnesio pasipildė dar viena paslauga – asmeninio asistento fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims. Nuo 2019 m. spalio mėn. iki kol baigsis projektas kviečiame naudotis asmeninio asistento paslauga.

Kas yra asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Paslaugą teiks projekto „Kompleksinės paslaugos kiekvienai Rietavo savivaldybės šeimai“   partneris – Rietavo socialinių paslaugų centras (asmeninis asistentas).

Eismo saugumas bendruomenėse 2020-2021 m.

Vienas iš projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2020-2021 m.“ susirinkimas „Alkoholis, aš ir kelias“ vyko 2021-04-23 dieną. Jame dalyvavo Rietavo socialinių paslaugų centro (RSPC) darbuotojai, VDC „Būk mano draugas“ vaikai. Šiuo susirinkimo metu buvo peržiūrėta 2020 metų Klaipėdos AVPK Rietavas PK statistika remiantis 2020 metų ataskaita.

                      Studentė atliekanti praktiką VDC „Būk mano draugas“ pristatė skaidres apie alkoholio žalą. Telšių krizių centro psichologė informavo apie galimybę gauti socialinę bei psichologinę pagalbą asmenims, norintiems pažinti save ir kitus, patiriantiems smurtą, išgyvenantiems psichologinę krizę ir kitas sudėtingas gyvenimo situacijas. Atvejo vadybininkės priminė, kad Rietave teikią paslaugą priklausomybių konsultantas, kuris priima visu kas tik kreipiasi. Konsultacijos vyksta nuotoliniu ir kontaktiniu būdu (viskas pagal COVID-19 situaciją), VŠĮ Rietavo PSPC (ligoninės) 1 aukšto psichologo kabinete. Taip pat, plačiau apie alkoholio žalą gali papasakoti „Saulėtėkio“ anoniminių alkoholikų (AA) grupės vadovas. Visada esi čia laukiamas (L. Ivinskio g. 8, Rietavas) sekmadienio vakare. Šiuo metu Lietuvoje veikia 113 AA grupių. 10 lietuvių AA grupių veikia užsienyje (Airijoje, Anglijoje, JAV, Švedijoje).

                      „Po bet kokia priklausomybe slypi chaosas, kuris po truputį įsivyrauja žmogaus gyvenime. Alkoholizmas sudarko žmonių mintis ir jausmus, todėl pačiam, be išorinės paramos, surasti ir priimti teisingą sprendimą yra ganėtinai sudėtinga. Efektyviausia – kreiptis pagalbos, ieškoti galimybių sveikti ir keisti gyvenimo būdą bei gyventi blaiviai“.

VDC „Būk mano draugas“ vaikai aktyviai dalyvavo susirinkime bei RSCP centre dalyvavusiems kontaktiniu būdu dalino atšvaitus, krepšius, kuriuos mums padovanojo VĮ Lietuvos automobilių ir kelių direkcija. Dalyvavusiems nuotoliniu būdu,  skirtos šiam renginiui  dovanėlės bus perduotos artimiausiu metu. 

Globoja arba svarsto yra svarstę galimybe globoti

 

Artėjant metų pabaigai norime pasidžiaugti Rietavo
socialinių paslaugų centro globos centro (toliau globos centro) veikla. Šie
metai kitokie. Karantinas pakoregavo ne vieną planą. Įvyko tik keletas
renginių. Mažoje Savivaldybėje labai greitai pastebimas bet koks įvykis.
Kiekvieną savaitę Gimk Rietavas facebuk skleidžiama žinutė apie galimybę tapti
budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju). Labai džiaugiamės vasarą vykusia
globos savaite. Dėkingi visiems dalyvavusiems. Labai dėkingi visiems Rietavo
savivaldybės globėjams (rūpintojams) ir budinčiai globotojai.

Pasidžiaukime esamų globėjų mintimis. „Globa -tai nėra
vienos dienos sprendimas. Tai yra labai stiprus noras padėti gyvenimo
nuskriaustiems vaikams. Ir ateina ta diena, kai tas noras užkariauja visas tavo
mintis. Tada parašai prašymą globoti ir atsiranda sieloj ramybė“.

Globoti (rūpinti)
norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą,
priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti
(rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir
ugdytis”.

„Globotojai  tai
asmenys besirūpinantys, prižiūrintys, ugdantys likusius be tėvų globos vaikus.
Kartojuosi, nes jau esu sakiusi – norėčiau, kad
Rietavo savivaldybėje atsirastų daugiau žmonių, norinčių
dirbti šį prasmingą darbą, kad mūsų vaikai žinotų, jog jais visada bus
pasirūpinta“
.

Nors globa apipinta mitais, džiugu, kad yra globojančių
ir svarstančių apie globą. Tai pasitikrink ar gali globoti – parašyk prašymą ir
ateik į GIMK mokymus. Tapus budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) tavęs
laukia finansinė paskata ir prieinamos paslaugos (psichologo konsultacijos,
globos koordinatorius palaikymas, savitarpio pagalbos grupės susitikimai).

 

Įgyvendink savo svajonę, norą, galimybę. Susidomėjai,
kreipkis į globos centrą.   

➡️ Ant 6️⃣ autobusų 🚌 🚏 stotelių, esančių skirtinguose Lietuvos rajonuose, baigti 🖌 perpiešti saugaus eismo tematikos piešiniai, kurie savo spalvingumu ir turiniu atkreips eismo dalyvių dėmesį į saugaus eismo svarbą bei visus eismo dalyvius keliuose ir gatvėse skatins elgtis atsakingai.

Šių metų konkurso nugalėtojais, kurių piešiniais ir perpiešti stotelių paviljonai, tapo septintokė Austėja iš Šalčininkų rajono savivaldybė Eišiškių St. Rapolionio gimnazijaKauno rajono savivaldybė Samylai seniūnė Jolita, Utenos meno mokykla auklėtinė Adelė, trečios klasės mokinukė Sofija iš Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, septintokas Tadas iš Tauragės rajono savivaldybė Mažonų vaikų dienos centro „Po stogu“ ir aštuntokė Darija iš Rietavo socialinių paslaugų centras vaikų užimtumo grupės „Būk mano draugas“.

Piešiniai buvo atrinkti iš arti trijų šimtų darbų, dalyvavusių Kelių direkcijos organizuotame piešinių konkurse „Saugus eismas kelyje 2020“.

Stoteles rudenį išpiešė piešinių autoriai ir vietos bendruomenės, laikantis saugumo reikalavimų, susijusių su epidemiologine situacija.

#būksauguskelyje #branginkgyvybę

Lietuvos automobilių kelių direkcija nuotrauka.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną nuo 12 iki 20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8 800 00 207,  el. paštu ir interneto svetainėje www.globoscentrai.lt  teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas: globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais, asmenims, besidomintiems globa ir įvaikinimu.

 Pagarbiai,

Direktorė Danutė Stončiuvienė