SAVANORIAI

1. Lina Maslauskaitė
2. Laima Simonavičienė
3. Virginija Norvilienė
4. Sonata Miliauskaitė
5. Vida Bukienė
6. Vida Meškauskienė
7. Margarita Prišmontaitė
8. Lina Bubelė
9. Sigrida Jurkaitienė
10. Jūratė Dargevičienė